Toetsvraag van de maand

Het afgebeelde remsysteem is voorzien van:

Meerkeuze antwoorden:

TIMLOTO_Icoontjes_A

De hoofddoseur en de gasklep;

 

TIMLOTO_Icoontjes_B

De gasklep en de chokeklep;

 

TIMLOTO_Icoontjes_C

De grootte van de hoofddoseur en de remluchtdoseur;

Discussie-mogelijkheid via Timloto-facebook.

Site bijgewerkt: 12 aug. 2022

Nieuw toegevoegd:

-nieuwe meerkeuzevraag openingspagina

-'Inductiespanning relais V4Storingsbox TTDS' onder 'Extra lesstof', 'Meettechniek'

 

 

 

?

Een turbo-compressor

Tekening: AMS professional (auto motor und sport)

Ga nu verder naar Boekenlijst, daar vindt u ook het juiste antwoord.

Disclaimer

Timloto is een onderwijs-site en is bedoeld voor cursisten en docenten autotechniek. Techniek wordt echter niet door het onderwijs uitgevonden. Waar bekend wordt altijd de bron vermeld, maar er kunnen onderwerpen voorkomen waarvan de oorsprong moeilijk te achterhalen is. Mocht u zaken tegenkomen waaraan u rechten denkt te kunnen ontlenen dan wordt u verzocht contact op te nemen met: e.gernaat@hccnet.nl. Wij zullen deze onderwerpen dan zo snel mogelijk aanpassen.