Toetsvraag van de maand

Wat laat de afbeelding zien? Selecteer het bedoelde (beste) antwoord.

Meerkeuze antwoorden:

TIMLOTO_Icoontjes_A

Dat uit de elektrolyse van water waterstof (H)
en zuurstof (O)
ontstaat.

TIMLOTO_Icoontjes_B

De wijze waarop methanol aan de bestaande benzine wordt toegevoegd, de E5 en E10 benzines.

TIMLOTO_Icoontjes_C

De manier waarop de
zgn. E-brandstoffen
gemaakt kunnen
worden.

Discussie-mogelijkheid via Timloto-facebook

?

Een turbo-compressor

Tekening: AMS professional (auto motor und sport)

Ga nu verder naar Boekenlijst, daar vindt u ook het juiste antwoord.

Disclaimer

Timloto is een onderwijs-site en is bedoeld voor cursisten en docenten autotechniek. Techniek wordt echter niet door het onderwijs uitgevonden. Waar bekend wordt altijd de bron vermeld, maar er kunnen onderwerpen voorkomen waarvan de oorsprong moeilijk te achterhalen is. Mocht u zaken tegenkomen waaraan u rechten denkt te kunnen ontlenen dan wordt u verzocht contact op te nemen met: e.gernaat@hccnet.nl. Wij zullen deze onderwerpen dan zo snel mogelijk aanpassen.