Toetsvraag van de maand

Afgebeeld is een μ-grafiek die het verloop weergeeft van de wrijvingscoëfficient t.o.v. de wielslip.

Maximale remkracht wordt ontwikkeld..

Meerkeuze antwoorden:

bij blokkerende wielen

 

tussen de 30 en 40% wielslip

 

 

tussen de 10 en 20% wielslip

 

 

Discussie-mogelijkheid via Timloto-facebook.

 

Site bijgewerkt: 22 sept. 2022

Nieuw toegevoegd:

-Presentatie Speeduino toegevoegd

-nieuwe lesstof: diverse e-motoren (EV)

-nieuwe lesstof: remmen bij EV's

Tekening: AMS professional (auto motor und sport)

Ga nu verder naar Boekenlijst, daar vindt u ook het juiste antwoord.

Disclaimer

Timloto is een onderwijs-site en is bedoeld voor cursisten en docenten autotechniek. Techniek wordt echter niet door het onderwijs uitgevonden. Waar bekend wordt altijd de bron vermeld, maar er kunnen onderwerpen voorkomen waarvan de oorsprong moeilijk te achterhalen is. Mocht u zaken tegenkomen waaraan u rechten denkt te kunnen ontlenen dan wordt u verzocht contact op te nemen met: e.gernaat@hccnet.nl. Wij zullen deze onderwerpen dan zo snel mogelijk aanpassen.