Toetsvraag van de maand

Afgebeeld zijn drie nokvormen aangegeven met de letters A, B en C (afbeelding VAG).

De nokvorm waarbij de klep het langste volledig geopend is wordt aangegeven met de letter....

 

Meerkeuze antwoorden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussie-mogelijkheid via Timloto-facebook.

Site bijgewerkt: 30 juni  2024

 

Nieuw toegevoegd:

ACC-kalibrering (extra lesstof, Veiligheid Comfort)

OntstekingsIGBT

Speeduino toerentalprogramma's

Hfdstk10AircoR744

python MeetwaardenAutomaat+lesbrieven (presentaties)

python basisklepdiagram + lesbrieven (presentaties)

python rijweerstanden +lesbrieven (presentaties)

python airco-buitentemp. +lesbrieven (presentaties)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nok

Ga nu verder naar Boekenlijst, daar vindt u ook het juiste antwoord.

Disclaimer

Timloto is een onderwijs-site en is bedoeld voor cursisten en docenten autotechniek. Techniek wordt echter niet door het onderwijs uitgevonden. Waar bekend wordt altijd de bron vermeld, maar er kunnen onderwerpen voorkomen waarvan de oorsprong moeilijk te achterhalen is. Mocht u zaken tegenkomen waaraan u rechten denkt te kunnen ontlenen dan wordt u verzocht contact op te nemen met: e.gernaat@hccnet.nl. Wij zullen deze onderwerpen dan zo snel mogelijk aanpassen.